Ջրամաններ

Սահմանին, խրամատին մէջ, արեւին, անձրեւին և կամ ձիւնին կանգնած զինուորը պէտք չէ մնայ առանց ջուրի։ Ան պէտք է իր վրայ ունենայ ջերմային ջուրի շիշ, գոնէ մէկ լիդր տարողութեամբ։

Հայկական բանակի ղեկավարութեան պահանջքով այս ծրագրին ընթացք տուինք 2017 գարնան և սկսանք դրամահաւաքի աշխատանքները։ Պէտք եղած որակը ապահովելու համար, դիմեցինք արտերկրէն մասնագէտներու և տափշշերու յատկանիշներ և չափորոշիչները ճշդելէ և նմուշներ ստանալէ ետք, համադրեցինք մեր տեղեկութիւնները և նմուշները զինուած ուժերու թիկունքի վարչութեան հետ և վերջնական ձեւաւորումը տուինք տափաշիշին և պատուէրը տուինք Չինաստանեան արտադրող ընկերութեան մը։

8600 զինուորական որակի համապատասխան մեկ լիդրանոց շիշերը Նոյեմբեր 2017ին յանձնեցինք բանակին։

Gallery

Videos