Քնապարկեր

Քնապարկերու պակասն ու կարեւորութիւնը, միշտ ալ յայտնի էր բոլորիս։ 2016ի քառօրեայ պատերազմէն ընդհամենը օրեր անց պատուիրեցինք և ներածեցինք զինուորական բարձրորակ քնապարկեր Եւրոպայէն։ Համադրելով մր ջանքերը բանակի հրամանատարութեան և տեղական հիւսուածոյի գործարանի մը հետ, ձեւաւորեցինք և պատրաստեցինք բարձրորակ քնապարկեր, որոնք պիտի յարմարէին Հայաստանի կլիմայական պայմաններուն։

Ապրիլ-Մայիս ամիսներու ընթացքին պատուիրեցինք և բանակին յանձնեցինք 3400 քնապարկ։

Gallery

Videos