Ջրամաններ

Նոյեմբեր 2017ին երբ ​յանձնեցինք 8600 տափաշշերը բանակին, ոչ մէկուս մտքին մէջ կասկած կար որ այդ քանակը բաւարար չէ մեր սահմանի վրայ գտնուող բոլոր զինուորներու կարիքներուն հասնելու համար, ուստի 2019ի ամառը ծրագրեցինք նոր տափաշշերու ապահովման աշխատանքը, և ի պատիւ մեր բազմահարիւր նուիրատուներու մասնակցութեան, կարողացանք նոյն գործարանէն պատուիրել 8600 հատ նոյն տափաշշերէն որ պատուիրած էինք 2017-ին։

2020 Փետրուարին տափաշշերը պատրաստ էին, սակայն համավարակի պատճառով ապրանքը մնաց Չինաստան։

Բարեբախտաբար, այսօր այդ պատուէրը արդէն ճամբայ ելած է և Օգոստոսի վերջը կը հասնի Հայաստան։

Gallery

Videos